מונחים ומושגים [אות ה'] בנושא שיפוצים

הארקה

מה זה הארקה? מערכת שנועדה להעברת מתח חשמלי שאינו רצוי אל האדמה. זוהי מערכת שיש עליה חובת התקנה על פי חוק החשמל ובכל שקע בבית יש להתקין את ההארקה.

היטל השבחה

מה זה היטל השבחה? היטל אותו משלמים כאשר הערך של הקרקע עולה בגלל תוכנית חדשה או כל שימוש חורג בקרקע. היטל ההשבחה משולם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

היתר בנייה

מה זה היתר בנייה? לפני ביצוע עבודות בנייה יש להגיש בקשה להיתר בנייה מול הועדה לתכנון ובנייה. את ההיתר מנפיקה הרשות המקומית.

הקפאת בנייה

הקפאת בנייה – קביעה המתקבלת מטעם הוועדה המחוזית לתכנן ובנייה. המטרה היא בדרך כלל לצורך השהיית פעולות הבנייה עד סיום התכנון הכולל והמקיף של האזור הנתון. בעלי המגרש יכולים מצדם להאיץ את ביטול ההקפאה על ידי הגשה מסודרת של תוכנית בנייה מפורטת באזור. הוועדה המחוזית תדון בבקשה ותעביר את החלטתה לידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.