מונחים ומושגים [אות ח'] בנושא שיפוצים

חגורת בטון

מה זה חגורת בטון? כל מבנה חייב להיות מחוזק בעמודי בטון שהם עולים מהקרקע ועוברים לגובה כל המבנה. יש גם את החיזוקים הרוחביים שהם חגורות הבטון. הם עוברים בכל מבנה ובכל בית כאשר לרוב זה נעשה בחלקים פחות בולטים במבנה.

חוזה חכירה

מה זה חוזה חכירה? הסכם חכירה הנעשה בין החוכר לבים מינהל מקרקעי ישראל. המינהל מעניק לחוכר אפשרות לרכוש חלקים מזכויות הבעלות שיש לו על הקרקע כאשר על החוכר יישאר לשלם דמי חכירה קבועים. ישנם אחוזי תשלום שנקבעו בחוק כתשלום דמי חכירה.

חול מיוצב

מה זה חול מיוצב? חול המורכב מתערובת של מלט עם חול. על החול המיוצב מיישמים את הריצוף של הרצפה.

חומרים ביטומניים

חומרים ביטומניים – חומרים בהם נעשה שימוש לאיטום בתים, סלילת כבישים ועוד. מדובר בחומר מוצק למחצה שנוצר לאחר זיקוק של פחם, פחם עץ או נפט. מהחומר הזה מייצרים את יריעות האיטום ואת חומרי האיטום למריחה. ישנה אפשרות להשביח ולשפר את החומר הביטומני באמצעות הוספת חומרים פולימריים. כך מחזקים ומשפרים את יכולות החומר שיצליח להימתח וכך לגשר על כל סדק שעלול להישאר במהלך ביצוע האיטום.

חכירה (במקרקעין)

מה היא חכירה במקרקעין? סוג של שכירות ארוכת טווח כאשר לחוכר ישנה אפשרות לרכוש חלק מהזכויות של הבעלות על הקרקע.

חריגת בנייה

מה היא חריגת בנייה? הליכי בנייה שנעשים בניגוד להיתרים שהתקבלו מצד הרשויות המוסמכות.

חומר שחור

מהו חומר שחור בעת שיפוץ בית? חומר שחור באזכור של שיפוץ בית הנו חומר בסיס לתהליך השיפוצים.

לדוגמא – מלט, טיט, צבע, צינורות, דבקים ועוד. נהוג כי קבלן השיפוצים מספק את החומר השחור, אולם לקוח אשר אינו חשוף לחומרים אלו אינו מודע לשיקולים, ישנם הבדלי איכויות עצומים בין מוצרים, על כן יש לבדוק באילו חומרים משתמש קבלן השיפוצים ולציין את זה כנספח לחוזה.

חומר לבן

מהו חומר לבן בעת שיפוץ בית? חומר לבן באזכור של שיפוץ בית הנו החומר הנראה על פני השטח.

לדוגמא – ריצופים, כלים סניטרים, ברזים, דלתות, מטבח ועוד. חומר לבן הוא חלק בלתי נפרד מתהליך שיפוץ בית, יש לוודא את טיב המוצרים, התאמת מכלול המוצרים לצרכים האישים וצירופם לעיצוב הפנים של הדירה, אשר הקו המנחה הנו הסתכלות על המכלול השלם ולא המוצר בודד.